PLES

ZGODOVINA PLESA

Ples sodi med najstarejše človekove izrazne oblike, ki ponazarjajo usklajenost telesa in duha. Že 11. stoletje, doba razcveta viteštva, je prineslo večje število dvornih in stanovskih inačic raznih koračnic in poskočnih plesov.  Z izpopolnjevanjem glasbil v začetku renesanse je tudi ples marsikaj pridobil. Središči takratnega razvoja plesa sta bili predvsem Francija in Italija. Na dvoru Ludvika XVI. je doživel družabni ples v “suiti” (zaporedni povezavi raznih plesnih odlomkov) sestavljeni iz sarabande, giga, alemande, gavote, menueta, poloneze in drugih-svoj vrhunec. Proti koncu 18. stoletja je nemška šola z lendlerjem začela izpodrivati francosko. Tedaj so bile priljubljene tudi angleške kvadrilje in lanciersi. Z valčkom in dunajsko plesno glasbo pa se v 19. stoletju začenja obdobje sodobnega družabnega plesa, ki dobiva z novimi plesi – angleškim valčkom, fokstrotom, slovfoksom – precej anglosaško obeležje.

Seveda ne smemo pozabiti tanga, ki izvira iz Španije, in še novejših plesov na osnovi jazza, kot so swing, čarlston, jiterburg, bugi-vugi, ter latinskoameriških sambe, rumbe, mambe, čačača.

Sodobni športni ples je začel svoj zmagoviti pohod v dvajsetih letih prejšnjega stoletja v Angliji, ki je glavno središče te privlačne športne zvrsti. V športnem plesu razlikujemo dve disciplini – standardne in latinskoameriške plese.

STANDARDNI PLESILATINSKO AMERIŠKI PLESIDRUŽABNI PARTY PLESILJUDSKI PLESI
    
počasni valčekrumbaletkiss polkametla
hitri valčeksambakavbojska polkkoutri
polkacha-cha-chaveslanjepouštertanc
tangojivemeksikanski valčekmlinček
bluespaso doblemakarenazibenšrit
fokstrot lambadašpic polka
  can-can 
  rock-and-roll 
  račke 
  twist

STANDARDNI PLESI:

  • Angleški ali počasni valček (pleše se v ¾ taktu; ritem: prva doba je poudarjena, drugi dve ne; štejemo:1,2,3)
  • Tango (pleše se v 2/4 taktu, ritem: SS QQS QQS)
  • Dunajski ali hitri valček (plešemo v ¾ taktu, ritem: prva doba je poudarjena, drugi dve ne; štejemo:1,2,3)
  • Slowfox ali fokstrot (plešemo v 4/4 taktu, ritem: SSQQ ali SSSS)
  • Quickstep (plešemo v 4/4 taktu, ritem: SSQQ)
Slika: zaprta plesna drža (osebni arhiv)

Standardne plese navadno plešemo v t.i. zaprti plesni  drži. Stopala so postavljena vzporedno, noge pa se premikajo tesno druga mimo druge. Telo je pokončno in zravnano.

LATINSKO AMERIŠKI PLESI:

  • Samba (plešemo v 2/4 taktu)
  • Cha-cha (plešemo v 4/4 taktu, ritem: 1,2,3,cha-cha)
  • Rumba (plešemo v 4/4 taktu)
  • Passo doble (plešemo v 2/4, 4/4, ali 6/8 taktu)
  • Jive (plešemo v 4/4 taktu)
Slika: odprta plesna drža (osebni arhiv)

Za razliko od standardnih plesov plešemo latinsko-ameriške največkrat v t. i. odprti plesni drži, ki omogoča več izraznosti tako plesalcu kot plesalki.

LJUDSKI PLESI

Ljudski ples je del duhovnega ljudskega izročila, je ljudska umetnost, ki se pojavlja na raznih prireditvah, proslavah, veselicah in TV oddajah. Ti plesi so značilni za najširše plasti ljudstva.

Izvirajo iz izročila, ki je lahko podedovan in jih časovno ne moremo točno opredeliti.

V različnih slovenskih pokrajinah se ljudski plesi zelo razlikujejo.

(Visited 1.284 times, 1 visits today)