PRAVILA OBNAŠANJA PRI ŠPORTU

Pravila obnašanja pri športu

1.  Športna  oprema:  kratke  hlače,  kratka  majica  (namenjena  samo  za  šport) in  čisti športni copati. V primeru, da ne boste imeli športne opreme, ne boš smel telovaditi. Če se bo to pogosto dogajalo, sledi kazen ali drugo koristno delo.

2.  V telovadnico lahko vstopaš samo v šolskih copatih ali v čistih športnih copatih.

3.  V  garderobah  se  preobleci,  odloži torbo  in  ostala  oblačila  ter  počakaj  do prihoda učitelja.   Prepovedano   je   uporabljanje   rekvizitov   in   skakanje   po telovadnici, dokler ne pride učitelj.

4.  Na stranišče pojdi v odmoru.

5.   Denar,  mobiteli  in  ročne  ure  ne  sodijo  k  uri  šport,  zato  jih  pusti  v garderobi.

6.   Če  si  poškodovan  ali  si  bil  bolan,  prinesi  opravičilo  staršev  ali  zdravnika  in  ga oddajte   pred   uro   športa.   Opravičeni   učenec   mora   biti   prisoten   v telovadnici ali igrišču.

8.  Med učiteljevo razlago žogo drži, jeziki pa pospravi za zobe.

7.  Če bo kdo namerno poškodoval šolsko lastnino, bo za škodo tudi odgovarjal.

9.  Po koncu pouka šport pospravi za seboj (žoge v košare in rekvizite na svoja mesta)!

10. Hrana, pijača in žvečilni gumi ne sodijo v telovadnico!

Aktiv učiteljev športa

(Visited 131 times, 1 visits today)