ŠPORT – DODATNE VSEBINE

K celostnemu razumevanju športa in njegovih učinkov pripomore povezovanje šport z
vsebinami drugih predmetov (spoznavanje okolja, družba, naravoslovje, biologija, kemija, fizika, geografija, zgodovina, slovenščina, matematika, glasbena umetnost, likovno umetnost, državljanska in domovinska vzgoja ter etika). Najučinkoviteje se medpredmetne povezave izvajajo ob dnevih dejavnosti, projektnih tednih, različnih oblikah šole v naravi. Na uspešnost v športu vpliva razumevanje širšega pomena športa ne zgolj gibalnega dela.

Športna vadba in načela varnosti, nevarnosti pri hoji v
gore, plavanju, vodnih športih, kolesarjenju in
zimskih športih.

Pomen koristnega preživljanja prostega časa zaradi
zdravja in druženja. Seznanjanje z možnostmi
vključevanja v zunajšolske športne dejavnosti.

Odzivanje srčno-žilnega in dihalnega sistema na povečan napor pri športni vadbi (merjenje srčnega utripa, pomen vrednosti srčnega utripa pri načrtovanju vadbe, pomen vitalne kapacitete).

Razvoj in spremljava gibalnih sposobnosti (moč,
hitrost, gibljivost, skladnost (koordinacija) gibanja,
vzdržljivost) in pomen kondicijske pripravljenosti.

Telesna higiena, povezana z gibanjem, termoregulacija,
športna oblačila iz estetskega in varnostnega vidika.

(Visited 125 times, 1 visits today)