ŠPORT

Um je mišica, ki potrebuje vajo, tako kot mišice telesa.

Lynn Jenning

ŠPORT: po ustaljenih pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, tekmovanje, razvedrilo. (SSKJ)

 

Na tej strani najdete kratko predstavitev strukture učnega načrta za predmet šport, za drugo in tretje triletje. V nadaljevanju pa je celoten program predstavljen in mogoče izveš kaj novega.

 


OSNOVNI PROGRAM

Šolska športna vzgoja oz. šport je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Z redno in kakovostno športno vadbo prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, sprostitvi, nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih navad. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj, učence vzgajamo in učimo, kako bodo v vseh obdobjih življenja bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim življenjskim slogom bodo učenci lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost  in življenjski optimizem.

2. triletje

 •  naravne oblike gibanja, igre, splošna kondicijska priprava;
 •  atletika;
 •  gimnastika z ritmično izraznostjo;
 •  ples;
 •  mala košarka;
 •  mala odbojka;
 •  mali nogomet;
 •  mali rokomet;
 •  ŠVK.

3. triletje

 •  splošna kondicijska priprava;
 •  atletika;
 •  gimnastika z ritmično   izraznostjo;
 •  ples;
 •  košarka;
 •  odbojka;
 •  nogomet;
 •  rokomet;
 •  ŠVK.  
 • dodatni program
  •  orientacijski tek;
  •  tek na smučeh;
  • rolanje;
  • kolesarjenje;
  • judo;
  • karate;
  • nordijska hoja;
  •  hokej;
  •  plezanje;
  •  namizni tenis;
  •  badminton.

ŠPORT – IZBIRNI PREDMET

Program izbirnih predmetov dopolnjuje osnovni program šolske športne vzgoje oz. športa, skupaj pa predstavljata obogateno celoto. Namen enoletnega predmeta izbrani šport je poglabljanje vsebin določenega športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje. Šola lahko učencem ponudi tri enoletne predmete: šport za zdravje, izbrani šport in šport za sprostitev.

ŠPORT ZA SPROSTITEV

 • splošna kondicijska priprava, tek; pohodništvo, gorništvo; plavanje in nekatere vodne aktivnosti; smučanje in zimske aktivnosti, plezanje po umetni steni; hokej; namizni tenis; kolesarjenje; badminton.

ŠPORT ZA ZDRAVJE

 • splošna kondicijska priprava; atletika; ples; in ena ali dve športni igri: košarka, nogomet, rokomet, odbojka.

IZBRANI ŠPORT

 • atletika; gimnastika z ritmično izraznostjo; ples; košarka; odbojka; rokomet; nogomet.
(Visited 4.081 times, 1 visits today)

One thought on “ŠPORT

Komentiranje zaprto.