GIMNASTIKA

IZVOR IN RAZVOJ TELOVADBE NA TLEH

Telovadba na tleh je preizkušnja sposobnosti. V antičnih kulturah sredozemskega prostora so take vaje služile za trening moči in hitrosti atletov, saj so z velikimi obremenitvami mišic oblikovali telo gibko, prožno in sposobno za različne druge obremenitve. Pri Grkih so vadili spretno padanje in elastično vstajanje. Poznali so kolesa, most in salto. Tudi v egiptovskih grobnicah so našli risbe različnih vaj te zvrsti telesne vzgoje. Stojo na glavi in komolcih, premete in druge prvine so poznali že tudi v stari Kitajski. Kljub vsemu pa se nikjer ni razvila športna panoga, ki bi bila podobna današnji telovadbi na tleh. Sodobna telovadba na parterju je razmeroma mlada športna disciplina, ki ima svoje osnove v idejah Gutsa Muthsa, Jahna in Linga. Če je včasih veljalo za idealno, da je telovadec izvajal vaje čim trše in strumneje, vsako prvino posebej, brez povezave, pa danes telovadijo v skladu z zakoni fizike in načeli estetike. Tak razvoj je začel privabljati k telovadbi tudi mnogo gledalcev. Od leta 1896 je gimnastika olimpijski šport, od leta 1928 pa sodelujejo na olimpijskih gimnastičnih tekmovanjih tudi ženske.


TEKMOVALNI ŠPORTI, združeni v Mednarodno gimnastično zvezo (kratica FIG):

  • športna gimnastika (moška in ženska),
  • ritmična gimnastika,
  • športna akrobatika,
  • športna aerobika,
  • splošna gimnastika (ali gimnastika za vse),
  • skoki z male prožne ponjave,
  • skoki na veliki prožni ponjavi.

GIMNASTIČNA ORODJA:

ZA MOŠKE: – preskok, konj z ročaji, krogi, parter, bradlja in drog.

ZA ŽENSKE: – preskok, dvovišinska bradlja, greda in parter.

Splošno o ženski športni gimnastiki

Z športno gimnastiko se dekleta začenjajo ukvarjati že zelo zgodaj. Prve korake v pravljičnem svetu ženske športne gimnastike deklice naredijo že pri šestih letih. Sodobna ženska športna gimnastika pa je na tekmovanjih zastopana z štirimi tekmovalnimi orodji, ki so predstavljena v nadaljevanju.  Prvinese izvajajo zaporedno in so urejene v kompozicijo. Tekmovalne sestave ocenjuje sodniška komisija, ki izračuna vrednost sestave in odbitke za napake v sestavi.

Preskok

Hitrost in eksplozivnost sta značilnosti povezani s preskokom. Koza je orodje, ki ga preskakujemo pri športu Osnovna delitev na skupine preskokov: – skoki (skrčka, raznožka, odbočka).

Dvovišinska bradlja

Dvovišinska bradlja je orodje moči, rizika, poguma in atraktivnih gimnastičnih prvin. Za bradljo sta značilna dva osnovna izhodiščna položaja – vesa in opora. Prvine na dvovišinski bradlji so: vese, opore, premahi, vzmik, podmetni seskok, trebušni toč, toč jezdno

Gred

Na gredi se pokaže prava zbranost, moč koncentracija, ravnotežje in preciznost. Je specifična disciplina ženskega mnogoboja. Na gredi je treba vzdrževati ravnotežje telesa pod zelo težkimi pogoji, zato morajo dekleta vsa gibanja izvesti kar se da natančno. Lahkota gibanja pri izvajanju vaj na orodju širine 10 cm in višine 120 cm nakazuje na potrebo kakovostnega treninga. V šoli pa pri športu v glavnem uprabljamo nizko gred višine 40 cm, ki pa še vedno zahteva vse zgoraj našteto. Elementi na gredi so: hoja, različni skoki s sonožnim in enonožnim odrivom, obrati v vzponu v stoji in čepu, razovka; nekateri pojmi: nožiti (prednožiti, zanožiti, odnožiti, prinožiti, raznožiti), kloniti (predklon, zaklon, odklon);  drže, skoki, seskok. Vse te ritmične prvine lahko izvajamo tudi na parterju.

Parter

Parter je orodje, ki združuje eksplozivnost, moč, hitrost, koncentracijo, ravnotežje… Sodobni parter je vzmeten, kar omogoča tekmovalkam, da podaljšajo čas leta aktrobatskih elementov in s tem avtomatično tudi možnosti večjega števila obratov okoli prečne ali/in vzdolžne osi. V parterni sestavi se morajo prepletati akrobatske in ritmične prvine. Atraktivnosti discipline prispevajo še ples in balet seveda v povezavi z glasbo. V šoli se najpogosteje srečujemo z parterno stezo, ki nam služi za izvajanje gimnastičnih elementov v sestavo.

Parter

Ritmična gimnastika: tekmovalke izvajajo vaje brez orodja in z različnimi drobnimi orodji: kij, trak, kolebnica, žoga, obroč.

Rekviziti ritmične gimnastike

Splošno o moški športni gimnastiki

Moška športna gimnastika je ena od šestih panog pod okriljem Gimnastične zveze Slovenije, ki obsega šest različnih orodij, ki so razvrščena po naslednjem olimpijskem vrstnem redu: parter, konj z ročaji, krogi, preskok, bradlja, drog. Vseh šest orodij omogoča raznolikost gibanja telesa v različnih položajih: akrobatske prvine, naprej, nazaj, v stran (parter, preskok), prvine moči (parter, krogi, bradlja), prvine v ali skozi oporo (parter, konj z ročaji, bradlja) in prvine v ali skozi veso (krogi, bradlja, drog).

Parter

Talna telovadba (tudi akrobatika) je verjetno najstarejša oblika gimnastike. Glavno vsebino sestave na parterju predstavljajo akrobatski skoki, ki v kombinaciji s prvinami moči in ravnotežja, prvinami gibljivosti in koreografijo tvorijo harmonično celoto sestave. Sestava mora biti izvedena znotraj prostora parterja dimenzije 12m x 12m. V šoli se največkrat srečujemo s partrerno stezo, ki nam služi za izvajanje gimnastičnih elementov.

Preskok

Preskok je orodje, ki je v zadnjem obdobju doživelo največje spremembe tehničnih lastnostih orodja. Tako imenovana miza za preskok je enaka za moške in ženske tekmovalke, le višina je različna (za moške 135 cm, za ženske pa 125cm). Značilnosti sestave oz. skoka na preskoku je, da ima lahko skok enega ali več obratov obliko vzdolžne ali prečne osi. Prav tako mora tekmovalec ali njegov trener pred pričetkom prikazati številko skoka, ki ga namerava skočiti. Tekmovalec mora izvesti dva skoka, ki morata biti iz različnih strukturnih skupin v kolikor se želi uvrstiti v finale na posameznem orodju. V šoli se srečujemo s kozo oz. skrinjo, ki nam služi kot orodje za preskok.

Bradlja

Bradlja je ena od tistih olimpijskih gimnastičnih disciplin, ki je bila prisotna na vseh dosedanjih olimpijskih igrah in drugih večjih mednarodnih tekmovanjih. Glavni elementi sestave na bradlji so kolebne, tezne in tudi nekatere statične prvine. Vse te prvine se povezujejo s prehodi skozi različne oblike ves, opor in vzpor, kar omogoča čim boljši izkoristek celotnega orodja. Bradlja je sestavljena iz dveh lestvin, ki sta medsebojno vzporedni in vedno v enaki višini (200cm od tal). Dolžina lestvin je 350 cm in so lahko lesene ali iz umetnih materialov. Zaradi varnosti pred lomljenjem je lahko notranjost okrepljena z enim ali več vložki iz jekla.

Drog

Najstarejše vaje na drogu imajo zanesljivo svoj izvor v igrah, ki jih še danes lahko opažamo pri otrocih, ki se obešajo in kolebajo na vejah, drogovih in podobnem, kadarkoli se jim za to ponudi priložnost in ne da bi jih kdorkoli v to posebej uvajal. Drog je del gimnastičnega mnogoboja in tudi samostojna gimnastična disciplina od vsega začetka gimnastičnih tekmovanj. Hiter razvoj telovadbe na drogu je zahteval tudi spremembe v smeri razvoja orodja. Sprva je bil drog lesen, šele v 19.st. so v uporabi kovinski (jeklena žrd, železno ogrodje in jeklene vrvi). Elementi na drogu so: vaje v vesi in opori, premahi, vzmik, podmetni seskok, trebušni toč, toč jezdno..

Drog

PARTER: s posebno preprogo prekrita tla za izvedbo parternih vaj.

AKROBATIKA: spretno izvajanje vaj na tleh, ki zajemajo salte, premete, stoje, itd. 

OSNOVNI POLOŽAJI: stoja, sed, leža, čep, klek, vesa, opora

AKROBATSKE PRVINE: preval naprej, nazaj, preval letno, premet v stran, naprej, nazaj, stoja na rokah, stoja na lopaticah…

RITMIČNI SKOKI: visoko-daleč, mačji skok, jelenji skok, skok strižno (škarjice).

VARNOST

Najpomembnejši vidiki varnosti so:

  • oprema učencev: lahki copati s tanjšim, nedrsečim podplatom, ne ohlapna oblačila, učenec mora odstraniti nakit, speti dolge lase,…
  • oprema učitelja: športna oblačila in obutev, primerno pristriženi nohti, speti dolgi lasje, brez nakita,…

NEKATERI ELEMENTI NA PARTERJU

Slika: preval naprej
Slika: preval naprej raznožno
Slika: preval naprej čez eno ramo
Slika: preval naprej letno
Slika: preval nazaj
Slika: stoja
Slika: premet v stran
Slika: premet v stran z obratom nazaj
Slika: razovka
Slika: preval naprej v paru

POMOČ IN VAROVANJE

STOJA NA ROKAH

Varujeta lahko dva ali pa eden. Kadar varujeta dva, stojita ob strani vadečega in ga v stoji primeta za noge v bližini kolen. Ko pa varuje eden, se postavi nasproti vadečega in ga prime z zadnje strani z obema rokama v višini kolen. Vadečega ne dvigujemo v stojo na rokah, edino pri odrivanju v stojo iz opore čepno lahko nekoliko pomagamo vadečemu, tako da ga s hrbtne strani primemo za pas in mu pomagamo dvigniti boke. Pri tem načinu se včasih pokaže potreba, da tisti, ki varuje, nastavi eno nogo čim bliže ramenu vadečega, da bi preprečil morebiten padec z rameni naprej.

PREMET V STRAN

Manj izurjenega učenca varujemo na njegovi hrbtni strani s križnim prijemom za pas. V prvem delu premeta ga potisnemo navzgor v stojo na rokah, v drugem delu pa nekoliko zadržujemo padanje.

POLOŽAJI TELESA

Položaji v stoji

Mešane opore (vadeči se opira na tla ali orodje z najmanj dvema različnima deloma telesa hkrati)

Ročenja – položaji in gibanja rok

Noženja – položaji in gibanja nog

Osnovna gibanja trupa: kloni (upogibi telesa), vzkloni (gib telesa iz klona v pokončni položaj), suki (obrati telesa okoli vzdolžne osi)

(Visited 4.687 times, 2 visits today)